Курсът е подходящ дори за абсолютно начинаещи.

Обучението е индивидуално, по предварително уточнен учебен график.

Учебната програма включва 4 модула:

    • Windows;
    • MS Word;
    • MS Excel;
    • Internet.

По време на обучението курсистите ще придобият основни умения за работа в офис.


Windows.

Ще бъдат запознати с операционната система Windows - ще придобият умения за работа с файлове и папки (създаване, изтриване, преименуване, копиране, преместване, възстановяване), бързи клавишни комбинации и още.

MS Word е текстообработваща програма.

Ще придобият умения за писане и форматиране на текстове, откриване и поправяне на грешки, копиране и преместване на текстове, създаване на таблици и диаграми, принтиране и др.

MS Excel (електронни таблици) е изчислителна програма.

Курсистите се запознават с възможните аритметични действия, финансови функции, диаграми и тяхното модифициране. Обучението е съпътствано с изработването на множество практически задачи и интересни примери.

Internet.

В часовете заложени за Internet курсистите ще започнат да се ориентират по-лесно в Интернет средата, работа с браузъри, създаване на поща, изпращане на писма с прикачени файлове, електронна флашка и още.

Удостоверение за компютърна грамотност.

В края на курса се провежда изпитен тест.

На всеки, който е издържал изпитния тест му се издава Удостоверение за компютърна грамотност.

error: Content is protected !!